Translate

diumenge, 15 de maig del 2016

EL MILLOR DRAC, EL DRAC REGALAT!

Imatge de Vicenç Allué

Drac. Guardià dels tresors 

 Imatge de Miquel Ojeda

Aquesta decoració floral consta d'uns 700 fruits i flors i és una combinació de tonalitats daurades i càlides amb unes altres platejades i fredes. És la fusió del dia i la nit, del sol i la lluna, del yin i del yang, on tots els tons es fondran formant un drac imaginari. (Yvonne Heinert)

  

El jardí i la Càbala.

El pati de la casa de Lleó Avinay està disseny seguint l'estructura de l'arbre de la vida o de les sefirot de la Càbala, la tradició mística del judaisme. El nom Càbala prové de l'arrel hebrea q-b-l i significa "transmissió". Les arrels primeres de la Càbala es troben a la Torà, les escriptures sagrades del judaisme.

Els primers transmissors de la tradició cabalística sorgiren del judaisme rabínic, especialment del cercle intel·lectual del rabí Jochanan ben Sakkai i del rabí Akiba ben Josef, molt influents a la Judea del segle I dC. Els temes principals d'aquesta tradició no escrita eren especulacions sobre la descripció bíblica del Gènesi i les visions del profeta Ezequiel sobre el tron diví; aquest corrent s'anomenarà posteriorment Merkaba, de l'hebreu carro.

Segles més tard van aparèixer els primers documents escrits. El llibre Sefer Yezira, que es va redactar entre els segles III i VI, conté la presentació dels 10 Sefirot i de les 22 lletres de l'alfabet hebreu com els nombres originaris i les relacions en què es basa el món. Tot això es materialitza gràficament mitjançant l'estructura de l'arbre de la vida cabalístic.